معرفی شرکت ویدا انرژی سبز آریان

شرکت ویدا انرژی سبز آریان، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی، ضمن برخورداری از ارتباطات گسترده با مراکز علمی داخلی و خارجی، به طور تخصصی در زمینه تجاری سازی ایده های جدید و طرح های نوآورانه در زمینه امور زیربنایی شامل انرژی، آب، کشاورزی و تامین غذایی، فعال می باشد و بر همین اساس در سال 2015، به عنوان تنها شرکت ایرانی، با معرفی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی، از سوی بانک توسعه کشورهای اسلامی(IDB)، جهت حضور در اجلاس سالیانه این بانک و نمایشگاه جانبی آن در کشور موزامبیک، دعوت شده بود که فعالیت ها و محصولات معرفی شده در این نمایشگاه مورد توجه مسئولین بانک توسعه کشورهای اسلامی و حاضرین در اجلاس که در سطح وزرای اقتصاد و بازرگانی کشورهای اسلامی و ریاست بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری بین المللی بودند، قرار گرفت و منجر به ایجاد فرصت های مختلف، از جمله انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین این شرکت با یک شرکت غنایی و ستاد انرژی های تجدیدپذیر معاونت فناوری ریاست جمهوری، جهت فعالیت در قاره آفریقا گردید.

این شرکت همچنین در سال 1397 تفاهم نامه همکاری با مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای منعقد نمود و بر اساس آن شروع به تجهیز کارگاه های آموزشی و تامین مدرس جهت برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در سراسر کشور، در زمینه های مرتبط با فعالیت های خود نموده است.